Fra 1.november tar fastlegene over driften av kontoret. I den forbindelse er det en del endringer, deriblant navnet på kontoret. 

Vi kommer også til å utvide telefontiden.

Har du tilbakemeldinger (gode eller dårlige), vennligst send dette på epost: hao_yu8@msn.com