Fra 2.april 2019 vil den nye vikarlegen være på plass. Hun heter Nusrat Hussein. Hun vikarierer for Zarina Hassan som har overtatt hjemmelen etter Marianne Omdal. Vi ønsker Nusrat velkommen i teamet vårt.